Półka #1

Półka #2

Featured Posts

GTA V - Map Editor 2.1

Autor: Guadmaz
Klawiszologia:
F7 / R3+LB - menu główne
WSAD / Lewy analog - poruszanie się kamerą w trybie edytora map lub przemieszczanie/obracanie obiektów
Q/E lub LB/RB - przemieszczanie obiektu do góry/w dół i obracanie go
F / Y (gamepad) - menu tworzenia obiektów
P / Pause (gamepad) - menu tworzenia przechodniów
V / Back (gamepad) - menu tworzenia pojazdów
Shift / A (gamepad) - przyspieszenie poruszania kamery, przemieszczania i obracania obiektów
ALT / Strzałka w dół (gamepad) - spowolnienie poruszania kamery, przemieszczania i obracania obiektów
LPM / RT - zaznaczenie obiektu, na który skierowana jest kamera
RPM / LT - przemieszczanie obiektu myszką / analogiem
Kółko myszy lub RB/LB - obracanie zaznaczonego obiektu
C / R3 - skopiuj obiekt
Delete / X (gamepad) - usuń obiekt

Możesz automatycznie ładować wybrane mapy wraz z uruchomieniem gry poprzez utworzenie katalogu "AutoloadMaps" w folderze "scripts". Każdy plik w tym katalogu z rozszerzeniem .xml lub .ini zostanie załadowany.
Download:
http://drive.google.com/file/d/0BxGSqyu3qTr9WURq
Modyfikacja może wymagać do działania:
Script Hook V / ASI Loader / LUA Plugin / Script Hook V .NET